Kansas Coliseum

Wichita, Kansas, United States

Performances